Bijeenkomst 13 februari "de AEB Case"

Terug naar nieuwsoverzicht

Op donderdag 13 februari organiseert Corbulo in samenwerking met het NCD een bijeenkomst in kader van de "de AEB Case".

AEB Amsterdam als kapstok voor selecteren, functioneren, evalueren en afscheid nemen van leden rvc en rvb

 Het afgelopen jaar heeft AEB Amsterdam (afvalenergie bedrijf) de nodige publiciteit gegenereerd. Een nadere beschouwing van de samenstelling van de rvc en rvb heeft geleid tot de nodige vragen over de samenstelling en functioneren van rvc, rvb en aandeelhouder. De wat minder prominente berichtgeving rond het warmtebedrijf Rotterdam het afgelopen jaar prikkelt de nieuwsgierigheid om te kijken of er niet grote parallellen bestaan tussen het warmtebedrijf en AEB.

 Aalt Klaassen (www.boardinbalance.nl), één van de researchers/consultants van het jaarlijks commissarissenbenchmark, zal met ons op donderdag 13 februari, de AEB case bespreken. Daarbij zal hij resultaten van het commissarisbenchmark onderzoek en van zijn jarenlange ervaring als evaluator van rvc’s als referentiekader meenemen.
 
Wat kunnen we uit de case van AEB Amsterdam leren voor het selecteren, benoemen, functioneren, evalueren en afscheid nemen van leden van rvc en rvb? Is vanuit governance optiek de situatie met een lokale overheid uniek? Is er een verschil met een familiebedrijf, een bedrijf in handen van private equity of een 100% dochter?
 
Naast selectie door de rvc is er ook sprake van selectie door de kandidaten. Ook wel aangeduid met de term due diligence. Hoe kijk je als mogelijke commissaris of als eventuele bestuurder bij welke organisatie je terechtkomt en met welk team je geacht wordt te functioneren. Hieraan is in het onderzoek geen aandacht geschonken, maar graag horen wij jullie meningen/ervaringen, bijvoorbeeld in relatie tot AEB.
 
Een paar vragen in dit verband:

 • In hoeverre worden leden rvb en leden rvc gelijk behandeld in de verschillende fasen?
 • Wie stelt het profiel op voor de rvb en wie voor de rvc?
 • Is netwerk belangrijk om je te kwalificeren voor een bepaalde positie?
 • Wie beoordeelt of iemand goed functioneert en kan die persoon of dat orgaan dat ook?
 • Worden bij het afscheid nemen van een bestuurder of commissaris dezelfde uitgangspunten gehanteerd?
 • Als er een mismatch is in de samenstelling van een rvb of van een rvc, hoe snel wordt dan gehandeld om een geconstateerde lacune te verhelpen?
 • Is het uit oogpunt van flexibiliteit niet wenselijk te werken met zittingstermijnen van 1 jaar in plaats van 4 jaar?
 • Welke belanghebbenden mogen invloed hebben op de samenstelling van rvb en rvc?

Ivm due diligence

 • Wie zijn de aandeelhouders, privaat, publiek (lokaal, regionaal, (inter)nationaal)? Wordt er wel een governance check gedaan?
 • Welke informatie over leden-rvc, leden-rvb en over functioneren ervan?
 • Hoe ‘graag’ wil een kandidaat de beoogde functie krijgen?
 • Welke toegevoegde waarde meent de kandidaat te kunnen leveren?

 
De bijeenkomst heeft plaats op Golfcourse de Dutch te Spijk. Voor een sfeer impressie wil ik u verwijzen naar http://wwwthedutch.nl/
 
De bijeenkomst zal de volgende agenda hebben:
 
Agenda:
18:00  uur inloop
18:30 uur start programma, discussie
20:00 – 22:00 uur 3-gangen diner  met de mogelijkheid verder te discussiëren en nader met elkaar kennis te maken.
 
Kosten
De kosten voor deelname  aan deze bijeenkomst bedragen € 90,00 per persoon excl. btw. U ontvangt hiervoor van ons per mail voorafgaand aan de bijeenkomst een factuur.
 
Eventuele dieetwensen/allergieën graag per ommegaande doorgeven.
 
Kosteloos afmelden is mogelijk tot woensdag 5 februari 2020. Indien u later afmeldt of onaangekondigd niet komt, dan dient het volledige bedrag voldaan te worden.
 
Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.
 
Noteer alvast donderdag 19 maart 2020 in uw agenda. Ronald van Tol  van Levende Cijfers  zal deze meeting verzorgen en ons meenemen in “de pitfalls rondom het publiceren van een boek”
 
Tot donderdag de 13e !