Invoering Wet DBA

Terug naar nieuwsoverzicht

Per 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp´ers. Daarvoor in de plaats komt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Het komende jaar is een transitiejaar waarbij opdrachtgevers, intermediairs en opdrachtnemers in staat worden gesteld om hun werkwijze en overeenkomsten aan de nieuwe wet –en regelgeving aan te passen.

Corbulo heeft, in samenspraak met een extern adviseur, de afgelopen maanden hard gewerkt om onze standaard overeenkomsten met zowel Interim Professionals als opdrachtgevers in overeenstemming te brengen met deze nieuwe regelgeving. Inmiddels is hier de laatste hand aan gelegd en zullen wij in de komende weken alle betrokkenen berichten over de veranderingen die deze invoering met zich meebrengt.

Mocht u vragen hebben omtrent de invoering van de wet DBA en willen weten wat de gevolgen voor u als kandidaat of opdrachtgever zijn, dan kunt u contact opnemen met Rogier Hillenaar, Manager Interim Management. Rogier is bereikbaar via 070-3197090 en r.hillenaar@corbulo.net.