invloed Corona op bedrijfsvoering

Terug naar nieuwsoverzicht

  • Positieve trend stagneert; effecten van heropleving virus worden echter nog steeds (beperkt) ervaren. Ondanks de tweede coronagolf hebben ondernemers nog altijd vertrouwen in een economisch herstel.
  • 73% denkt nu zelfstandig door de coronacrisis te komen.
  • Ruim de helft van de bedrijven heeft een omzetdaling gezien in 2020 t.o.v. 2019. Eén op de vijf heeft bovendien een omzetdaling van 20% of meer gekend.
  • 35% verwacht ook in 2021 een lagere omzet dan in 2019. Deze verwachting is de afgelopen maanden stabiel gebleven.
  • Nederlandse maakindustrie heeft haar verwachtingen opnieuw neerwaarts bijgesteld. Ook de IT-sector stelt verwachtingen negatief bij nu investeringen bij bedrijven langer uitblijven. 
  • De deelnemers aan deze enquête verwachten een reductie in hun personeelsbestand van gemiddeld 2,3% tussen januari 2020 en januari 2021. Medio april was men somberder en verwachtte een reductie van 11,4%.
  • 26% van de middelgrote bedrijven maakt gebruik van (bijzonder) belastinguitstel. De terugbetalingsperiode van 3 jaar wordt door slechts ca. 40% als noodzakelijk ervaren.
  • Uit de enquête blijkt, dat slechts 15% van de Nederlandse bedrijven verwacht gebruik te maken van de eerste periode van NOW 3. Dit aantal neemt vervolgens verder af in periode 2 en 3. 
  • Slechts 10% van de middelgrote bedrijven geeft aan gebruik te maken van een TVL-subsidie. Vele bedrijven lopen deze subsidie mis nu gebruik hiervan niet langer beperkt is tot slechts enkele sectoren.

een en ander blijkt uit een enquete uitgevoerd door Kruger& Partners, specialisten in Recovery.