Internal Audit prominenter in nieuwe Governance Code

Terug naar nieuwsoverzicht

Vandaag, donderdag 8 december 2016, heeft prof. Jaap van Manen namens de Monitoring Commissie Corporate Governance de herziene Nederlandse Corporate Governance Code  aangeboden aan Minister Kamp van Economische Zaken.

Het bestuur van IIA Nederland is zeer verheugd dat Internal Audit op een prominentere plek is opgenomen in de nieuwe Code, als onderdeel van de versterking van risicomanagement. Daarmee geeft Van Manen uitdrukking aan de erkenning voor de Internal Audit Functie. Een erkenning die de laatste jaren steeds verder gegroeid is, bij het bedrijfsleven, de overheid, toezichthouders en beleggers.

De keus om Internal Audit een prominentere rol te geven in de nieuwe Code, is een logische stap nu niet-financiële risico’s en cultuur en gedrag onderdeel worden van het bestuursverslag. De in de Code genoemde interactie tussen de internal auditor en de externe accountant zal ertoe leiden dat bestuur en commissarissen zowel voor financiële als niet-financiële risico’s voldoende inzicht kunnen hebben in de mate waarin deze worden beheerst. Wanneer Auditcommissies specifieke aandacht zullen gaan schenken aan de implementatie van door de internal auditor en externe accountant voorgestelde verbeteringen, neemt ook de effectiviteit van de Internal Audit Functie verder toe.

Om de Internal Audit Functie, als onderdeel van het risicomanagementsysteem, te versterken, wordt de Raad van Commissarissen nauwer betrokken bij de benoeming, de beoordeling en eventueel het ontslag van de leidinggevende internal auditor. Uitgangspunt in de vernieuwde Code is dat vennootschappen een internal auditor benoemen en een Internal Audit Functie inrichten. Indien hieraan niet wordt voldaan, dient de Raad van Commissarissen te beoordelen of adequate alternatieve maatregelen zijn getroffen en uit te leggen waarom daarmee kan worden volstaan.

IIA Nederland verwacht een toename van het aantal Internal Audit Functies in 2017 vanwege de aanpassingen in de Code die een Internal Audit Functie als essentieel onderdeel van de risicobeheersing aanwijzen.